اجرای کامل شب سوم محرم 93 با واحد میان خیمه ای غمگین  مسجد الزهرا شیراز

http://uplod.ir/l6bgc74bvady/3_Moharamm_93.mp3.htm